Pierwsza pomoc.
Bo życie to najcenniejszy dar.
 
 

28 marca 2015 r. w gościnnych murach gimnazjum w Belsku Dużym, harcerki i harcerze z drużyn zrzeszonych w Szczepie im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego odbyli pierwszą z trzech zaplanowanych części szkoleń

Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Szkolenie zostało zorganizowane i poprowadzone

przez IPP HARCMED – Michał Ludkiewicz,

któremu składamy szczere harcerskie podziękowania.

Celem szkolenia było nabycie i poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności

praktycznych w zakresie  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz użycia AED.

Program Pierwszego Podstawowego Szkolenia z Pierwszej Pomocy zawierał następujące zagadnienia :

Bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia, poszkodowanego

        Mechanizm urazu

Sprawdzanie stanu świadomości

Udrażnianie dróg oddechowych

Sprawdzanie czynności życiowych

Obrażenia poszczególnych części ciała

Opatrywanie ran

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Porażenie prądem

Zadławienia

Pozycja bezpieczna

Znaczenie czasu w urazach

Pierwsza pomoc z uwzględnieniem specyficznych sytuacji

Postępowanie z poszkodowanym agresywnym

Pierwsza pomoc psychologiczna

Postępowanie w wypadkach komunikacyjnych

Postępowanie przy załamaniach i zwichnięciach

Symulowane zdarzenia

Użycie defibrylatora AED

W szkoleniu użyto: treningowego Automatycznego Defibrylatora oraz fantomów z wyświetlaczami prawidłowości prowadzonego RKO.

Harcerze składają wielkie podziękowania Pani Dyrektor Gimnazjum Janinie Pawełek za przychylność i udostępnienie pomieszczeń. Słowa wdzięczności kierujemy również do Pań: Grażyny Pawlak i Małgorzaty Pawlik za opiekę podczas kursu.

Harcerze i harcerki
 
HARCMED - DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona tytułowa     Imprezy 2014/2015