W harcerskim obiektywie...,
czyli subiektywna ocena rocznej działalności
Szczepu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
w Belsku Dużym.
 

Rok 2014/2015 to głównie działania metodyczne związane z naborem do drużyny i przygotowania młodych harcerzy do Przyrzeczenia. Rok powstania kolejnej drużyny w szczepie tym razem – gromady zuchowej.

W we wrześniu, wspólnie z Komendą Hufca ZHP Grójec byliśmy współorganizatorami XXIII DNI Chorągwi Mazowieckiej.  Dzięki uprzejmości władz Gminy, Pani Dyrektor Gimnazjum oraz dyrekcji szkoły podstawowej w Belsku , mogliśmy gościć przed dwa dni na naszym terenie  instruktorów chorągwi, dla których przygotowaliśmy wiele atrakcji programowych związanych z naszym regionem. Uczestnicy odwiedzili Zakład Ferrero, Firmy Fruit Family i Activ oraz ARNO oraz Sanktuarium Matki Boskiej Lewiczyńskiej Pocieszycielki Strapionych w Lewiczynie.

 
 

Kolejnym punktem był kominek, w który wzięli udział niezwykli goście – pan Władysław Piątkowski – Wójt Gminy, pani Ewa Łubińska – przewodnicząca Komisji Oświaty RG Belsk Duży. Swoją obecnością zaszczycił nas także Przewodniczący ZHP – dh. hm. Dariusz Supeł oraz członkini Głównej Kwatery ZHP hm. Emilia Kulczyk Prus. Uczestnicy spotkania rozmawiali o instruktorskich i harcerskich sprawach Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Mazowieckiej oraz Szczepu w Belsku Dużym.

 
 
 

Nasze działania zostały bardzo wysoko ocenione przez władze Chorągwi. Podczas Apelu Końcowego Wójt Gminy Belsk Duży otrzymał z rąk Członka GK ZHP hm Grzegorza Woźniaka – Srebrną Odznakę RPH.

W październiku na zaproszenie Ministra J. St. Ciechanowskiego uczestniczyliśmy w uroczystym koncercie w Teatrze Wielkim w Warszawie odbywającym się z okazji zakończenia obchodów  70-rocznicy Powstania Warszawskiego.

Również w październiku członkowie naszego szczepu wzięli udział w konkursie organizowanym przez GK ZHP oraz MSZ  i Fundację Afryka pt. „Teraz Afryka”. Dwie harcerki zdobyły wyróżnienie.

11 listopada na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP wzięliśmy udział w Marszu ku Niepodległości organizowanym przez Prezydenta RP.

 
 

W listopadzie, podczas VII Zjazdu Chorągwi Mazowieckiej hm Fliszkiewicz został wybrany w skład Rady Chorągwi Mazowieckiej.

Tradycyjnie w grudniu przystąpiliśmy do akcji Betlejemskiego Światła Pokoju, które odebraliśmy w Katedrze Polowej WP z rąk Przewodniczącego ZHP dh hm. Dariusza Supła oraz bp. Polowego WP ks. Józefa Guzdka. Następnie światło to przekazaliśmy społeczności gminy Belsk Duży.

28 marca 2015 r. w gościnnych murach gimnazjum w Belsku Dużym, harcerki i harcerze z drużyn zrzeszonych w Szczepie im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego odbyli pierwszą z trzech zaplanowanych części szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W kwietniu wspólnie z władzami gminy i szkoły złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze przy „Dębie Pamięci” posadzonym ku pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku.

Również pod koniec kwietnia, z rąk przedstawicieli Urzędu Gminy w Belsku Dużym, otrzymaliśmy klucze do nowej harcówki. Na ten cel zostały wyremontowane pomieszczenia dawnej poczty przy ulicy Modrzewiowej.  Wszystko lśni nowością. Oficjalne otwarcie nastąpi w początkach roku harcerskiego 2015/2016.

W tym miejscu pragniemy bardzo podziękować Radzie i Panu Wójtowi Gminy w Belsku Dużym za ten cenny dla nas dar.

 
 
 
 

1 maja 2015 roku, w związku z przekazaniem nowego pomieszczenia, miała miejsce pierwsza zbiórka gromady zuchowej w naszym szczepie, której liczba zuchów przekroczyła na koniec czerwca 20 zuchen i zuchów.

 
 

W maju reprezentacja szczepu, już po raz czwarty wzięła udział w uroczystościach 70. rocznicy wyzwolenia obozów koncentracyjnych systemu Mauthausen-Gusen i podjęła wyzwanie ocalenia pamięci o tych tragicznych wydarzeniach w historii Europu. Wyprawa była dla harcerzy praktyczną lekcją patriotyzmu, okazją do uczczenie tych tragicznych wydarzeń w naszej historii poprzez działanie - poprzez udział w „Marszu Żywych” oraz spotkanie z byłymi więźniami obozu i spisanie ich słów będących świadectwem tamtych dni.

 
 
 
 

Również w maju, reprezentując Związek Harcerstwa Polskiego, na zaproszenie Głównej Kwatery ZHP oraz Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych składaliśmy wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza  z okazji 75 rocznicy przyjęcia prze Portugalię polskich uchodźców wojennych. O znaczeniu portugalskiego rozdziału w dziejach polskiej emigracji w trakcie II wojny światowej świadczą nie tylko liczby, ale też ranga osób, które czasowo przebywały na terenie Portugalii. Były wśród nich takie indywidualności jak: kompozytor i mąż stanu Ignacy Jan Paderewski, biskup chełmiński Stanisław Wojciech Okoniewski, gen. Józef Haller, członek Rady Narodowej RP Szmul Zygielbojm, wiceminister spraw zagranicznych w latach 1932-1939 Jan Szembek, czy aktorka Irena Eichlerówna. Wśród których byli żołnierze gen. Andersa, a także sam generał.

 
 
 

W dniach 3-7 czerwca instruktorzy szczepu wzięli udział w wyprawie na Ukrainie, gdzie wspólnie z instruktorami i harcerzami Chorągwi Mazowieckiej ZHP porządkowali polski cmentarz w miejscowości Hanaczówka koło Lwowa.

 
 
 
 

W czerwcu, na zaproszenie Anny Marii Anders uczestniczyliśmy w Filantropijnym Turnieju Polo, podczas którego Fundacja im. gen. Andersa, której prezesem jest pani Anders we współpracy z Polo Club Żurawno Państwa Czartoryskich, zbierała datki na rzecz byłych żołnierzy gen. Andersa i ich rodzin. Do naszych zadań należała pomoc w organizacji uroczystości. Praca została oceniona bardzo wysoko.

 
 
 

22 czerwca 17 członków drużyny starszoharcerskiej złożyło Przyrzeczenie Harcerskie przy pomniku w Skowronkach. Złożono także wieńce i zapalono znicze przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Małym Belsku. W uroczystości uczestniczyli również rodzice harcerzy. Swoją obecnością zaszczyciły również nas  Pani Dyrektor ZEAS-u Magda Walewska – Żółcik oraz Przyjaciel naszego Szczepu Pani Joanna Bodych.

Wielkim zaszczytem była również obecność druha pwd. Jacka Mirkowskiego z żoną Alicją (instruktorką przewodniczką), który jest synem wieloletniej komendantki Gminnego Związku Drużyn w Belsku Dużym dh hm. Marioli Mirkowskiej. Warto podkreślić, że właśnie w tym dniu Przyrzeczenie składał jej wnuk.
 
 
 

W sierpniu, jako kontynuacja roku harcerskiego, 22 osoby z naszego szczepu, będą stanowiły kadrę pomocniczą IV Zlotu Kadry ZHP w Gorzewie.

 

W czerwcu 2015 roku w Szczepie im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego zapisano 71 zuchów, harcerzy i instruktorów.

 

CZUWAJ!

info@szczep

 

Strona tytułowa     Imprezy 2014/2015