Belski Szczep
im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
na Filantropijnym Turnieju Polo
o Puchar im. Generała Władysława Andersa
- Polo
Club Żurawno.
 
 

20 czerwca 2015 r. harcerki i harcerze ze Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Belsku Dużym uczestniczyli w niezwykłym wydarzeniu.  

Na zaproszenie i przy współpracy z Fundacją im. gen. Władysława Andersa oraz Małgorzaty i Kazimierza Czartoryskich - Polo Club Żurawno brali udział w przygotowaniach i organizacji Filantropijnego Turnieju Polo o Puchar im. gen. Władysława Andersa, z którego dochód został przekazany Fundacji, której celem jest pomoc dla polskiej młodzieży na Wschodzie, wnuków i prawnuków żołnierzy Armii Andersa.

Odbywał się on w stadninie Książąt Czartoryskich. Zawodom patronowała Prezes Fundacji  Anna Maria Anders - córka Generała w towarzystwie Jaśnie Oświeconych Michała i Kazimierza Książąt Czartoryskich, Krzysztofa Konstantego Księcia Radziwiłła, Adrew Adama Xsięcia von Rhedey, poseł Ligii Krajewskiej, dyrektora generalnego Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego Gniewomira Rokosz - Kuczyńskiego, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Instytutu Anny Kiryluk i adiutanta Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej porucznika Waldemara Kuny - Kwiecińskiego oraz mecenasa Zygmunta Sobkiewicza i członka Zarządu Fundacji im. Generała Andersa Ludomira Lasockiego z Londynu, a także prezesa Marka Pateckiego z KIA Motors Kraków/Kielce. Imprez zgromadziła wiele osób z Polski.

W programie, oprócz meczu polo, można było m. in. zobaczyć: pokazy jazdy Kawalerii Polskiej, pokaz zaprzęgów tradycyjnych, panie mogły wziąć udział w konkursie na najładniejszy kapelusz, dzieci w wielu imprezach towarzyszących.

Harcerze podczas turnieju, wspólnie z Rodziną Państwa Czartoryskich, zbierali cegiełki, rozprowadzali losy,  pomagali w obsłudze gości, dobrze się bawiąc.

Udział w tak ważnej imprezie był podyktowany wieloletnim zainteresowaniom historycznym harcerzy losami  gen. Władysława Andersa i żołnierzy jego Armii, ich corocznym wyjazdom na uroczystości śladami 2. Korpusu Polskiego do Włoch oraz również osobą Patrona Szczepu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, który był żołnierzem w armii Generała.

Na zakończenie Turnieju, Pani Anna Maria Anders gorąco podziękowała członkom szczepu za pomoc. W dowód sympatii w towarzystwie Księcia von Rhedey oraz  prezesa Marka Pateckiego z KIA Motors każdemu wręczyła książeczkę z wierszami Władysława Bełzy ze specjalną dedykacją.

                Harcerze i harcerki dziękują za pomoc Panu Wójtowi Gminy Belsk Duży Władysławowi Piątkowskiemu, bez którego przychylności wyjazd nie doszedłby do skutku oraz Pani Dyrektor ZEAS Magdalenie Walewskiej - Zółcik za wsparcie w jego organizacji.

 

Czuwaj !

info@szczep

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strona tytułowa     Imprezy 2014/2015