Inauguracja roku szkolnego 2014/2015
1 września 2014
 
Zgodnie z tradycją, oficjalną ceremonię rozpoczęcia nowego roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza Święta w kościele Świętej Trójcy w Belsku Dużym. Następnie uczniowie pod opieką nauczycieli przemaszerowali do szkoły.
 
Dzięki sprzyjającej pogodzie inauguracja miała miejsce na placu przed budynkiem gimnazjum.
Przed odśpiewaniem "Mazurka Dąbrowskiego" nastąpiło wprowadzenie Sztandaru.
Poczet sztandarowy tworzą (od lewej) - Natalia Nieckuła, Daniel Chmielewiec i Weronika Małachowska.
Pani Dyrektor Janina Pawełek powitała uczniów, ich rodziców i nauczycieli oraz zacnych gości - Wójta Gminy, p.Władysława Piątkowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy, p.Andrzeja Adamczyka, Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, p.Magdalenę Walewską-Żółcik, Przewodniczącą Komisji Oświaty, p.Ewę Łubińską oraz ....
... Przewodniczącego Rady Rodziców p.Krzysztofa Małachowskieo.
Szczególnie ciepło powitaliśmy uczniów klas pierwszych
(na dwóch zdjęciach poniżej oraz na zdjęciu powyżej z p.Beatą Hermanowicz i p.Iloną Pawłowską).
Uczniowie klas pierwszych.
Uczniowie klas pierwszych.
Pani Dyrektor powitała też nowego nauczyciela, p.Mariusza Wronę,
który będzie opiekunem gimnazjalnej biblioteki.
Pan Bogusław Cieślak z IIId i IId.
Natalia Krześniak i Daria Sobczak
Drużyna Harcerska im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
- ze Sztandarem Mateusz Witczak,
następnie kolejno Izabela Łubińska, Karolina Stępińska i Wiktoria Skonecka.
Mateusz Witczak
Pani Dyrektor Janina Pawełek pogratulowała nauczycielom,
którzy podczas wakacji uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego.
Nauczycielami dyplomowanymi zostali p.Agnieszka Kostrzewa i p.Tomasz Wesołowski,
nauczycielem mianowanym - p.Robert Kępka. (na zdjęciu powyżej)

Pani Dyrektor przekazała najważniejsze informacje na temat organizacji roku szkolnego, w tym projektów,
w których będziemy uczestniczyć.

Na zakończenie życzyła wszystkim powodzenia w nowym roku szkolnym.
 


Zdjęcia - p.Ilona Pawłowska i Wiktoria Wrzesińska


Strona tytułowa     Imprezy 2014/2015