EKOTEST
ogólnopolski konkurs wiedzy
na temat ekologii i ochrony środowiska.
 
Celem konkursu jest promowanie postaw ekologicznych wśród uczniów oraz zwiększenie ich świadomości wobec współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego.

EKOTEST skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Jest przeprowadzony w szkołach, które zgłoszą chęć udziału, pod opieką nauczyciela-organizatora w dniu 15 kwietnia 2015 r.

W celu wyrównania szans wszystkich uczestników, uczniów podzielono na trzy kategorie wiekowe:

         - klasy 3-4 szkoły podstawowej
         - klasy 5-6 szkoły podstawowej
         - klasy 1-3 gimnazjum

Dla każdej kategorii wiekowej, która będzie oceniana niezależnie, przygotowano test
składający się z zestawu 30 pytań. Do każdego pytania dołączono 4 odpowiedzi,
z których tylko jedna jest poprawna.

Na wyniki przyjdzie nam poczekać do 29 maja 2015 r.
 
                                                                                                                                                                                      Małgorzata Domel
 
 
 
 
 
Strona tytułowa     Imprezy 2014/2015