Ernest Matyjas laureatem
 Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie
pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 
 

Dnia 18 lutego 2015r. o godzinie 15.00 w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Malownicza 31A w Warszawie odbył się wojewódzki etap Konkursu Wiedzy o społeczeństwie pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wzięło w nim udział 31 gimnazjalistów reprezentujących całe województwo mazowieckie, zaś z Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie uczestniczyło 4 uczniów.

 
  Jedynym przedstawicielem powiatu grójeckiego był Ernest Matyjas uczeń klasy IIIa
Publicznego Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym,
      który zdobył tytuł laureata
(w poprzednim roku szkolnym Ernest zdobył także tytuł laureata
- w Konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej).
    Jego opiekunem naukowym był Krzysztof Wójcik
– nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.
 
 Warto podkreślić, iż zgodnie z przepisami prawa oświatowego laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od osiągniętych wyników, uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.
 
 
 
Strona tytułowa     Imprezy 2014/2015