LWIĄTKO 2015
 
 
Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny
 
http://www.lwiatko.org
 
Konkurs Lwiątko wzorowany jest na popularnym matematycznym Kangurze. Podobnie jak tam, w każdym z 30 zadań należy wybrać jedną z pięciu podsuniętych odpowiedzi. Uczniowie "na starcie" otrzymują 30 punktów, zaś za każdą błędną odpowiedź odejmuje im się 25% liczby punktów przewidzianych za zadanie. Brak odpowiedzi nie powoduje odliczenia punktów. Maksymalnie można zdobyć 150 punktów, minimalnie zero.
 
Organizatorzy konkursu ustanowili honorowe tytuły dla zwycięzców:
  • „hiperon Ω” - dla osób, które otrzymały co najmniej 125 punktów,
  • „kaon” - dla osób, które otrzymały co najmniej 100 i mniej niż 125 punktów,
  • „taon” - dla osób, które otrzymały co najmniej 75 i mniej niż 100 punktów.
W tegorocznej edycji konkursu, który został przeprowadzony 30 marca,
wzięło udział ponad 12000 uczniów z prawie 1100 szkół.
Naszą szkołę reprezentował DANIEL CHMIELEWIEC, który zdobył 97,25 pkt,  uzyskując tym samym tytuł taona. Daniel przygotowywał się pod kierunkiem p. Ewy Augustowskiej.
 
 
Strona tytułowa     Imprezy 2014/2015