Finaliści Międzynarodowego Konkursu Matematycznego     

Pangea

Organizatorami Konkursu Matematycznego Pangea są Międzynarodowe Szkoły Meridian

i Uczelnia Vistula.

Konkurs Matematyczny Pangea przeprowadzany jest w Niemczech, Polsce, Belgii, Danii, Portugalii, Francji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Czechach i na Węgrzech.

W Polsce jest  organizowany w dziewięciu kategoriach:

Szkoła podstawowa: klasy 4, 5, 6

Gimnazjum: klasy 1, 2, 3

Liceum: klasy 1, 2, 3

 Honorowy patronat nad konkursem sprawuje   Minister  Edukacji Narodowej .

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

W roku szkolnym 2013/2014 w konkursie wzięło udział 103 264 uczniów.

W roku szkolnym 2014/2015 I etap Międzynarodowego  Konkursu  Matematycznego Pangea

odbył się 3 marca 2015r .

Przystąpiło do niego 40 uczniów naszej szkoły w trzech kategoriach.

Uczniowie mieli do rozwiązania 15 zadań w ciągu 45 minut. Zadania  wymagały od uczniów dużej wiedzy zwłaszcza, że niektóre znacznie wykraczały poza materiał programowy.  Uczniowie  oprócz wiedzy musieli wykazać się szybkim tempem pracy ze względu na krótki czas przeznaczony na rozwiązanie zadań. Uczeń maksymalnie mógł uzyskać 60 punktów . Za udzielenie złej odpowiedzi  uczestnicy dostawali punkty ujemne. Prace uczniów zostały przesłane do organizatorów konkursu .

30 marca zostały ogłoszone wyniki konkursu .

Po 150 najlepszych uczniów  z całej Polski  w każdej kategorii  zakwalifikowało się do etapu finałowego.

  Wśród nich byli uczniowie naszej szkoły:

Anna Samsel   –  klasa IB

Kacper Kieszek - klasa IB

Kacper Lewandowski  – klasa IB

Michał Krześniak   -   Klasa IC

Weronika Małachowska  – klasa IIIA

Etap finałowy odbył się 17 kwietnia 2015 roku.

Uczniowie w ciągu 90 minut mieli do rozwiązania  30 zadań. Na tym etapie też obowiązywały punkty ujemne.

29 kwietnia 2015 r. ogłoszono wyniki -

- laureatem konkursu został uczeń klasy Ib,

Kacper Lewandowski.

 
 
                                                                                                     Agnieszka Kostrzewa 
http://www.pangea.edu.pl/
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia - p. Monika Małachowska
 
 
Strona tytułowa     Imprezy 2014/2015