Lekcja szkoleniowa dla Rady Pedagogicznej.
Język niemiecki w klasie IIIb.
 
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY - KATARZYNA PECELT
 

W lekcji uczestniczyła Rada Pedagogiczna wraz z Panią Dyrektor Janiną Pawełek.

Temat lekcji:

Haustier - ein neues Familienmitglied.

Zwierzę domowe nowym członkiem rodziny.

 

Celem lekcji było:

- utrwalenie nazw zwierząt i słów związanych z posiadaniem zwierząt domowych

- wykorzystanie zdobytych umiejętności podczas wykonywania ćwiczeń czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz w mówieniu.

 

         Lekcja odbyła sie w pracowni językowej nr 17, która wyposażona jest w tablicę interaktywną, komputer i zestaw słuchawek. Uczniowie wykazali się wielką aktywnością. Odpowiadali na pytania związane ze zwierzętami oraz z pracą w schronisku dla zwierząt.

Po obejrzeniu krótkiego filmu odpowiadali na pytania stawiane przez nauczyciela. Na podstawie statystyki określali prawidłowość informacji zawartej w tekście. Uczniowie wykazali się umiejętnością słuchania i czytania ze zrozumieniem jak również analizowania poznanych informacji.

         Obserwując ich pracę i zaangażowanie doszłam do wniosku, że dobrze zrozumieli omawiany temat i pewnie się w nim czują.

         Dziękuję klasie III B za wspaniałe zaprezentowanie się, a Gronu Pedagogicznemu za poświęcony czas i wiele miłych słów pod adresem moim i moich uczniów.

                                                                           Katarzyna Pecelt

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia - p. Natalia Łyjak