Zbiórka makulatury 2015
PODSUMOWANIE
 
 
 

W okresie od 1 grudnia 2014 r. do 31 marca 2015 roku w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Województwa Mazowieckiego odbyła się zbiórka makulatury w ramach XI edycji Konkursu. Została ona przeprowadzona na podstawie uchwały Nr 1569/398/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zorganizowania XI edycji „Konkursu – zbiórka makulatury” dla przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Mazowieckiego oraz w myśl realizacji zapisów zawartych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego w części dotyczącej edukacji ekologicznej.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do dnia 30 kwietnia b.r. były przesyłane Raporty z przebiegu zbiórki oraz potwierdzenia ilości przekazanej makulatury. W Konkursie wzięło udział 19 204 dzieci i uczniów z 155 placówek oświatowych, które zebrały łącznie  738 131,6 kg makulatury.

Laureaci Konkursu zostali wyłonieni wg kryteriów określonych w Regulaminie XI edycji Konkursu – zbiórka makulatury, w następujących kategoriach:

Przedszkola, bez względu na ilość dzieci uczęszczających do przedszkola,

Szkoły podstawowe z liczbą uczniów do 100 uczniów,

Szkoły podstawowe z liczbą uczniów od 101 do 400 uczniów,

Szkoły podstawowe z liczbą uczniów powyżej 400 uczniów,

Gimnazja z liczbą uczniów do 200 uczniów,

Gimnazja z liczbą uczniów od 201 do 400 uczniów,

Gimnazja z liczbą uczniów powyżej 400 uczniów,

Szkoły ponadgimnazjalne, bez względu na ilość uczniów w szkole.

Uroczystość podsumowania wyników Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbyła się w dniu 18 czerwca br. o godzinie 11:00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 w sali konferencyjnej na parterze. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół oraz dzieci i młodzież ze zwycięskich placówek oświatowych. Wyłoniono 21 laureatów Konkursu oraz przyznano 3 wyróżnienia. Nasze Gimnazjum zajęło II miejsce w kategorii - gimnazja z liczbą uczniów od 201 do 400 uczniów. Wszystkie nagrodzone szkoły i przedszkola otrzymały dyplomy, nagrody rzeczowe w postaci sprzętu nagłaśniającego - zestawów bezprzewodowych mikrofonów podwójnych, mikrofonów nagłownych, flipchartów, zestawów edukacyjnych związanych z tematyką gospodarki odpadami, zestawów do nauki o elektryczności, zestawów eksperymentalnych energii odnawialnych wody, słońca i wiatru oraz zestawów demonstracyjnych ukazujących negatywne skutki palenia papierosów. Nagrody zostały zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Za zbiórkę w naszym Gimnazjum odpowiedzialne są: p. Agnieszka Kostrzewa, p. Małgorzata Domel, p. Beata Hermanowicz.

Nagrody w dniu podsumowania odebrały: p. Beata Hermanowicz, p. Ilona Pawłowska oraz uczennice z klasy II B  Ada Fijałkowska i Patrycja Korczak.    

M. Domel

Strona tytułowa     Imprezy 2014/2015