PAMIĘTAMY
 

Nasze priorytety to wychowanie oparte na umiłowaniu polskości, dbałość o pielęgnowanie pamięci o bohaterach narodowych i ich czynach oraz wypełnianie duchowego testamentu naszego patrona, Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego, kapelana Rodzin Katyńskich.

 
 

EKSPOZYCJE STAŁE

 

 
 
 

WYBRANE UROCZYSTOŚCI

 

Uroczystości szkolne i/lub środowiskowe związane z II wojną światową.
"Przyśniła się dzieciom Polska" 2006
Konkurs recytatorski - poezja wojenna 2008.
70. rocznica wybuchu II Wojny Światowej.
Spotkanie z Wiktorem Matulewiczem, żołnierzem Batalionu Zośka
"Czerwone maki na Monte Cassino" 2007
Powstanie Warszawskie - uroczysty apel (2014)
 
Uroczystości szkolne i/lub środowiskowe z Okazji Święta Niepodległości.
Święto Niepodległości 2002
"Wiersze Ojczyzny pełne" 2006
"Miejsce urodzenia to jest ta mała najbliższa ojczyzna" 2007
90 lat Niepodległej Polski 2008
Święto Niepodległości 2011.
Święto Niepodległości 2012 (uroczystości szkolne).
Święto Niepodległości 2012 (uroczystości w Lewiczynie).
Święto Niepodległości 2013 (uroczystości szkolne)
Święto Niepodległości 2013 (uroczystości w Łęczeszycach)
Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości szkolne. (2014)
Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości gminne. (2014)
Wywiadówki.  Pierwsza prezentacja programu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.   (09.11.2015)
Narodowe Święto Niepodległości - uroczystości szkolne (druga prezentacja programu).  (10.11.2015)
Narodowe Święto Niepodległości - uroczystości gminne w Łęczeszycach (trzecia prezentacja programu).  (11.11.2015)
Narodowe Święto Niepodległości - czwarta prezentacja programu, podczas Mszy Św. w kościele w Belsku Dużym. (15.11.2015)
"Krzyk Białego Orła" - spektakl z okazji Święta Niepodległości (uroczystości szkolne).  (10.11.2016)
"Krzyk Białego Orła" - spektakl z okazji Święta Niepodległości (uroczystości gminne). (11.11.2016)
 
Pielgrzymka do Katynia i Smoleńska.
Nekropolie polskie na Kresach (m.in. Kuropaty, Lasy Ponarskie, Rossa)
Katyń 2009
Dzień Katastrofy 10 kwietnia 2010
Katyń 2010.
Katyń 2011.
Katyń 2012.
Katyń 2013.
Katyń 2014
Katyń 2015.
Katyń 2016.
 
Wyprawy do polskich miejsc pamięci we Włoszech, Austrii, Anglii.
Wizyta Pamięci w 64. rocznicę wyzwolenia Ankony przez II Korpus Polski Gen. Wł. Andersa (2008).
„Diament – Wyprawa śladem 2 Korpusu Polskiego we Włoszech” 2009
Wyprawa szlakiem 2 Korpusu Polskiego we Włoszech w rocznicę wyzwolenia Bolonii 2010.
Mauthausen-Gusen – pamiętamy, 2012.
Majówka w Londynie, 2012.
68. rocznica wyzwolenia Bolonii, 2013.
„Ostatni świadkowie - Mauthausen 2013”
69. rocznica wyzwolenia Mauthausen, 2014
70. rocznica bitwy pod Monte Cassino, 2014
 „Ostatni świadkowie - Mauthausen 2015”
„Non dobbiamo loro dimenticare - Nie wolno nam o nich zapomnieć”.  Wyprawa Pamięci – Monte Cassino 2016.
 
Inne wyjazdy do miejsc pamięci.
Śladami bohaterów "Kamieni na szaniec", 2006
Szlakiem majora Henryka Hubala, 2009.
Miejsca kluczowych wydarzeń powstania listopadowego, 2010.
Śladami bohaterów "Kamieni na szaniec", 2011.
Reduty powstania listopadowego 2011.
Śladami bohaterów "Kamieni na szaniec" 2013.
Śladami bohaterów powstania listopadowego.   (2015)
Śladami bohaterów "Kamieni na szaniec". (2016)
 
Wyjazdy do Muzeum Powstania Warszawskiego
W Muzeum Powstania Warszawskiego 2008
W Muzeum Powstania Warszawskiego 2009
W Muzeum Powstania Warszawskiego 2009
W Muzeum Powstania Warszawskiego 2012
W Muzeum Powstania Warszawskiego 2013
W Muzeum Powstania Warszawskiego 2014
W Muzeum Powstania Warszawskiego. 2015
Klasy IIIa i IIIb w Muzeum Powstania Warszawskiego. 2016
 
Uroczystości szkolne i/lub wyjazdowe poświęcone ofiarom Zbrodni Katyńskiej.
Katyń - Golgota Wschodu 2006.
,,Katyń 1940 – Pamiętamy” 2009  (Fort Sokolnicki w Warszawie).
Katyń - ocalić od zapomnienia 2009 (Warszawa).
II Międzynarodowa Konferencja "Prawda, Pamięć, Tożsamość Katynia i Golgoty Wschodu" 2009.

Prawda - Pamięć - Prawo - Przebaczenie - Uroczystość środowiskowa w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej 2010.

XI Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, Warszawa 2011.
XIII Międzynarodowy Rajd Katyński, Warszawa 2013.
Harcerze ze Szczepu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Belsku Dużym oddali hołd ofiarom sowieckiej agresji. (17.09.2015)
Sesja popularnonaukowa "Katyń - pamiętamy!" w Sanoku.
Msza Święta w 76. rocznicę podjęcia przez Biuro Polityczne KC WPK ZSRR decyzji o Zbrodni Katyńskiej.
(Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie)
   (5.03.2016)
DZIEŃ PATRONA (biografia ks.ZJ.Peszkowskiego na tle tragicznych losów Polski).  (12.05.2016)
Wyróżnienie dla Pani Dyrektor Janiny Pawełek za zasługi dla Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. (4.09.2016)
 
Udział w ceremoniach pogrzebowych.
Ceremonia pogrzebowa Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2010.
Ceremonia pogrzebowa Pani Teresy Walewskiej-Przyjałkowskiej 2010.
 
Inne wydarzenia o charakterze patriotycznym
199. rocznica bitwy pod Somosierrą 2007
201. rocznica bitwy pod Somosierrą 2009

Uroczyste odsłonięcie pomnika Księdza  Zdzisława Peszkowskiego w Krakowie 2010

Uroczystość odsłonięcia tablicy przy „Dębie Pamięci” posadzonym ku pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku, 2012
Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych w Kazimierzu Dolnym 2012.
Uroczystości 150. Rocznicy Powstania Styczniowego, Belsk Mały 2013.
Uroczystości 150. Rocznicy Powstania Styczniowego, Belsk Duży 2013.
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych 2013.
Witold Pilecki - Rycerz Niezłomny, 2014
Uroczystości w Jakubowie na pamiątkę wizyty Prezydenta Kaczorowskiego.
70. rocznica akcji (odbicia więźniów) na Caritas w Grójcu.
Uroczyste Obchody 25. rocznicy powrotu Prezydenta II Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego do Ojczyzny  (19.12.2015)
Harcerze Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Belsku Dużym  Drużyną Reprezentacyjną ZHP podczas obchodów setnej rocznicy bitwy pod Kostiuchnówką.  (20.08.2016)
 
 
DĄB PAMIĘCI PRZED  SZKOŁĄ
 
 
 

 

Strona tytułowa