KONKURS PLASTYCZNY
    „AIDS – CHOROBA,
KTÓRA NIE PRZENOSI SIĘ PRZEZ PRZYJAŹŃ”
 

 

CELE KONKURSU:

upowszechnienie wiedzy o HIV/AIDS,

przekazanie wiadomości o wirusie, drogach zarażania i związanych z tym niebezpieczeństwach,

kształtowanie postaw akceptacji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS,

 budzenie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz za zdrowie i życie innych.

*

Plakat należało wykonać samodzielnie dowolną techniką. Miał on być na tyle przemawiający, aby osoba oglądająca od razu skojarzyła przedstawiony temat z problematyką HIV/AIDS.

Jedynym dopuszczalnym tekstem było krótkie hasło.

Po wnikliwej analizie wszystkich dostarczonych prac

komisja wybrała najlepsze i wyłoniła zwycięzców konkursu.

 

I miejsce

Aleksandra Biedrzycka II C

 

 

II miejsce

Katarzyna Rudnicka III D

III miejsce

Katarzyna Górzyńska III C

Wyróżnienia

Anna Andrzejuk II A

Grzegorz Owczarek III D

 

 
                                                                                                                                                             
   Organizatorka - Małgorzata Domel