Festiwal Piosenki o Zdrowiu
 

26 lutego 2015r. w Publicznym Gimnazjum im. Ks. Z. J. Peszkowskiego odbył się pierwszy szkolny etap Festiwalu Piosenki o Zdrowiu pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa mazowieckiego.

Celem edukacyjnym Festiwalu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów tematyką zdrowotną  oraz zainspirowanie do poszukiwania treści prozdrowotnych i dawanie im nowych form wyrazu.

Najważniejszym celem Festiwalu jest połączenie atmosfery zabawy z akcją rozpowszechniania i popularyzowania treści prozdrowotnych, motywowanie uczniów do pozytywnego myślenia o zdrowiu, propagowanie zasad i idei szeroko rozumianego zdrowia, a w szczególności zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, profilaktyki chorób, profilaktyki antytytoniowej oraz profilaktyki innych nałogów, higieny osobistej, bezpiecznego wypoczynku, bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska i ekologii.

Zmagania festiwalowe zgodne z założeniami regulaminu odbywają się na etapach szkolnym, powiatowym i wojewódzkim.

Prowadzący Festiwal uczniowie Katarzyna Rudnicka, Dominika Stańkowska i Łukasz Krawczak przybliżyli informacje o zdrowiu oraz o historii konkursu. Szkolny Festiwal o Zdrowiu został ubarwiony wierszami Jana Brzechwy. Mimo że, niektóre mają blisko 80 lat nie tracą nic na aktualności i w nietypowy sposób podejmują tematykę jak nie chorować i dbać o formę. 
Jan Brzechwa w karty literatury wpisał się  głównie jako autor utworów dla dzieci. Uczył
i wychowywał humorem, żartem literackim oraz elementami satyry i groteski. Jego utwory trafiają zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Pomiędzy występami usłyszeliśmy w niesamowitej interpretacji m.in. utwory  Żaba, Brudas, Cudowne lekarstwo.

Uczestników oceniało jury w skład , którego weszli zaproszeni goście p. B. Janus specjalista ds. Promocji Zdrowia z PSSE w Grójcu, p. M. Konarska pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia w Belsku Dużym oraz nauczyciele aktualnie bez wychowawstwa w naszym Gimnazjum. Przed jury był niezwykle trudny wybór, gdyż każdy występ był na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Oceniano napisany tekst prozdrowotny, wybór muzyki, wykonanie oraz walory estetyczne występu.

I miejsce w Festiwalu zajęła klasa III B (w składzie J. Wróbel, D. Napiórkowska,
N. Nieckuła, M. Smułkowska, D. Kowalczyk, J. Łubiński, M. Kutarba, M. Szymański, A. Maciak)

II miejsce zajęła klasa II A (w składzie O. Sybilska, W. Hamulczuk, N. Grochal,
Z. Oręziak, M. Rdzanek, K. Skoniecka, W. Wierzbicka, M. Czyż, W. Krawczak, M. Wiatrowicz)

III miejsce zajęła klasa II D (w składzie O. Biniszewska,  N. Krześniak, K. Kander,
Ż. Krasiewicz, D. Sobczak, J. Gowin, P. Kępka, Sz. Bąk)

Wyróżnienie otrzymały uczennice z klasy III A Klaudia Jakubczak i Julia Maliszewska

Z niecierpliwością czekamy na drugi powiatowy etap festiwalu, który odbędzie się w maju.  Mocno trzymamy kciuki za naszych reprezentantów.

Organizatorki panie Małgorzata Domel i Beata Hermanowicz bardzo dziękują za przygotowanie do Festiwalu wszystkim uczestnikom oraz ich wychowawcom .

MD

.

 
Zwycięzcy - klasa IIIb
 
Drugie miejsce - klasa IIa
 
Trzecie miejsce - klasa IId
 
Wyróżnienie - klasa IIIa
 
POZOSTALI WYKONAWCY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia - Natalia Krześniak, Justyna Gowin