Spotkania uczniów i ich rodziców
z psychologami
 z pracowni szkoleniowej  „Krokus" w Krakowie.
 
31 marca 2015
 
 

    Mając  na uwadze    dobro  młodzieży  uczęszczającej  do naszego  gimnazjum, celem ustrzeżenia  ich  przed    cyberprzemocą oraz celem   przekazania ważnych informacji dotyczących  zasad ochrony swoich danych  osobowych - zgodnie  z sugestiami rodziców oraz po przeprowadzeniu ankiet wśród wszystkich uczniów  na terenie  szkoły zorganizowano dla  każdej  klasy zajęcia   warsztatowe. Objęły one swoim zakresem wymienioną  wyżej problematykę.  Spotkania  zostały  przeprowadzone  przez  wykwalifikowanych  i  doświadczonych  psychologów z pracowni szkoleniowej  „Krokus" w Krakowie.   

Z  wypowiedzi  uczniów wynikało , że   zajęcia   spełniły ich oczekiwania. Podkreślali, że  podobała im się    forma  zajęć  oraz  profesjonalizm  prowadzących.  Młodzież  twierdziła,  że  choć  zagrożenia   internetowe     im znane,  to dopiero po warsztatach uświadomili  sobie konsekwencje i skutki  cyberprzemocy.

Należy również podkreślić, że podczas spotkania  podsumowującego dla rodziców,  osoby prowadzące  oświadczyły, że uczniowie naszego gimnazjum   byli  bardzo   aktywni  podczas  zajęć  i  w większości klas     bardzo  świadomi  współczesnych  zagrożeń. 

Jednak najbardziej  niepokojącym  jest fakt, że  większość  deklarowała   nieograniczony dostęp do  internetu  w czasie  wolnym   oraz  brak  kontroli   ze  strony   rodziców.

Zalecono  kontynuację   tego  rodzaju działań.
 
                                                                                                               Ewa Szewczyk, pedagog szkolny 
 
 
 
 
 
Zdjęcia - Małgorzata Domel
 
 
 

Strona tytułowa     Imprezy 2014/2015