"CYBERPRZEMOC"
 
GODZINA WYCHOWAWCZA W KLASIE IIIA - 2.12.2014
LEKCJA OTWARTA - Z UDZIAŁEM RADY PEDAGOGICZNEJ
 
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY - PANI EWA SZEWCZYK
 
 
 
   W  ramach  realizacji   szkolnych programów  - profilaktyki i  wychowawczego  - od września  2014 r.          w naszym gimnazjum    jest  realizowana   tematyka    ukierunkowana  na   przeciwdziałanie   zagrożeniom, na jakie narażeni są nasi uczniowie.  W   wyniku   przeprowadzonych  ankiet,  obserwacji  oraz  na podstawie    rozmów  z   rodzicami, uczniami , wychowawcami    szczególną  uwagę   poświęcono      tematyce  zagrożeń internetowych.
 
Nie jest tajemnicą, że młodzi ludzie  zafascynowani możliwościami internetu mają  do czynienia  z cyberprzemocą .   Zdarza  się,  że  stają się jej ofiarami lub  sami  stosują  różne  jej  formy wobec innych.  Podoba im się  wolność,  luz  i  anonimowość.  Większość  rodziców    zezwala  na   korzystanie  z  internetu  w zasadzie  bez ograniczeń  czasowych, bez  stosowania    filtrów   rodzicielskich, co zapewnia dzieciom  całkowitą   swobodę   korzystania   z   przestrzeni   internetowej.
 
  Zagadnienia     dotyczące   cyberprzemocy    - między innymi - na  bieżąco   realizowane  w ramach  godzin wychowawczych  w poszczególnych  klasach . Na przykład  2 grudnia 2014 r. uczniowie   klasy  III a  uczestniczyli  w  lekcji otwartej prowadzonej   przez  pedagoga szkolnego, Panią  Ewę  Szewczyk.
Lekcję uświetniła   obecność  Rady Pedagogicznej na czele z Panią Dyrektor Janiną Pawełek.
 
Na temat innych działań przeczytacie w odrębnych zakładkach.
                                                                                                                   
                                                                                                                    Ewa Szewczyk
 
 
Zdjęcia - p.Małgorzata Domel
 
Strona tytułowa     Imprezy 2014/2015