Spotkania z terapeutami
z Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
 
17 listopada 2014
 
W  ramach  realizacji   szkolnych programów  - profilaktyki i  wychowawczego  - od września  2014 roku
w naszym gimnazjum    jest  realizowana   tematyka    ukierunkowana  na   przeciwdziałanie   zagrożeniom, na jakie narażeni są nasi uczniowie.  W   wyniku   przeprowadzonych  ankiet,  obserwacji  oraz  na podstawie    rozmów  z   rodzicami, uczniami , wychowawcami    szczególną  uwagę   poświęcono      tematyce  zagrożeń internetowych.
 
Do  działań     włączono    specjalistów    
z  Mazowieckiego  Centrum Profilaktyki   Uzależnień i FundacjPedagogium. 
 
W  dniu  17  listopada  2014 r.  wszyscy uczniowie    spotkali   się  z  doświadczonymi  pracownikami   ww.   placówki. W czasie   klasowych   spotkań  warsztatowych   zapoznano   młodzież  z  zagrożeniami.  Uczono  jak  chronić   swoje    prawa,    dane  osobowe  oraz  jak  postępować,  aby  nie  stać się  ofiarą  przemocy   internetowej. Zwrócono   uwagę  na problem  wzajemnego  krzywdzenia  się przez  złośliwe  wpisy, posty,  publikację  zdjęć  w kontekście  ewentualnego popełnienia  czynów  karalnych.
 
 W  czasie   tych  spotkań  uczniowie  otrzymali  praktyczne  wskazówki  jak     w mądry i  rozsądny  sposób   korzystać  z  cyberprzestrzeni .
                                                          
                                                                                       Ewa Szewczyk 
 
 
 
Zdjęcia - Małgorzata Domel
 
 

Strona tytułowa     Imprezy 2014/2015