Teatr Młodych

 

SPEKTAKL

PIF-PAF! JESTEŚ TRUP!

     Koło teatralne funkcjonowało od 20 października 2004 r. do końca roku szkolnego 2007/2008

W czasie zajęć uczniowie poznawali i rozwijali swoje umiejętności aktorskie, predyspozycje; ze zdumieniem odkrywali własne możliwości i talent;  przełamywali zahamowania.

 

    Zajęcia koła teatralnego prowadzone są tak, że w ich trakcie młodzież uczy się i bawi.  Pozwalają młodym aktorom na chwilę przenieść się w inny świat, uczą ich wiary we własne siły. Często właśnie dzięki nim „brzydkie kaczątko zmienia się w pewnego siebie, pięknego łabędzia”. W trakcie spotkań pracuje się bowiem nad dykcją, gestem, ruchem scenicznym, a także nad umacnianiem wiary w siebie. Młodzi ludzie wyrabiają w sobie odwagę i śmiałość, rozwijają pamięć. Poprzez takie zajęcia młodzież wprowadza się w kulturę, bowiem celem edukacji teatralnej jest oddziaływanie na emocje, które wywołuje u młodych ludzi umiejętność doznawania piękna i które umożliwi im kreatywny kontakt ze sztuką. Teatr, jako synteza sztuk, stwarza trudną do osiągnięcia na innym gruncie możliwość powiązania wszystkich rodzajów ekspresji twórczej z uczestnictwem w zabawie.

 Koło teatralne działające w gimnazjum skupia uczniów  siedmiu klas – łącznie    35 osób (11 – kl.III c, 10 – III a, 5 – III d, 1 – II a, 1 – II b, 6 – I a, 1- I d ).  W pierwszych tygodniach działalności członkowie zdobywali wiedzę ogólną potrzebną do realizacji przedstawień. Obecnie poznają elementy historii teatru, sztuki aktorskiej, warsztatu pracy aktora, reżysera. W trakcie zajęć przygotowywane są spektakle, które będą prezentowane przed społecznością szkolną i w środowisku lokalnym. Zajęcia skupiają się przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych. Odgrywane są różne scenki, inscenizacje, gry dramowe, pantomima. Uczniowie próbują również swoich sił w tworzeniu autorskich scenariuszy. Pogłębiają  wiedzę dotyczącą rozwoju teatru, form teatralnych, oglądają spektakle, krytycznie ustosunkowują się do kreacji aktorskich. Przygotowują również autorskie scenariusze, na których  podstawie wystawiane będą przedstawienia. Odnoszą się one do ich własnych doświadczeń, obserwacji świata, obaw i prób dostrzeżenia niebezpieczeństw czyhających na młodego człowieka. 22. grudnia po raz pierwszy zaprezentowali się publiczności, wystawiając - wg własnego scenariusza - współczesne widowisko alegoryczne „Hotel Betlejem”. Podczas Festiwalu Zakochanych (9. lutego 2005) można było obejrzeć nastrojowe widowisko poetyckie z motywami miłosnymi rodem z największej literatury świata. W znacznej mierze był to efekt samodzielnych działań naszych uczniów, którzy zdążyli już nabrać dużo doświadczenia, również w sferze odpowiedzialności i samodyscypliny. 

Tomasz Fliszkiewicz, 2006

.

Beata Czerwińska
podczas jednego z czwartkowych spotkań teatralnych

..

 
Agnieszka Perzyna i Igor Stasiak oraz Kasia Piątkowska i Kuba Wójcik w walentynkowym spektaklu 9  lutego 2005 roku.
 
W roli narratora wystąpiła Daria Sańpruch

&

"Przy
śniła się dzieciom Polska"

************************************************

Teatr reaktywowano w roku szkolnym 2011/2012.

"Nie ma dzieci, są ludzie"

"Dobrze jest czasami przypomnieć przeszłość''

        Strona tytułowa