Na polskich ścieżkach za wschodnią granicą
 Białoruś - Rosja - Litwa
 
WYCIECZKA KLAS TRZECICH, 17-22 MAJA 2015
 
Głównym celem naszej wyprawy były wizyty na polskich nekropoliach i oddanie hołdu
oficerom pomordowanym w 1940 r. przez sowieckich zbrodniarzy (Katyń)
,
żołnierzom poległym podczas wojny z bolszewikami w 1920 r. (Antokol i Rossa w Wilnie), 
ofiarom sowieckiego (Kuropaty pod Mińskiem)
i hitlerowskiego terroru (Lasy Ponarskie pod Wilnem)
oraz 96 ofiarom katastrofy polskiego samolotu z 10 kwietnia 2010 r. (Smoleńsk).
 
Ósma wyprawa szlakiem polskich nekropolii za wschodnią granicą, z udziałem 45 uczniów,
odbyła się
dzięki życzliwości i hojności Rady Gminy i Wójta Gminy Belsk Duży,
Banku im. Stefczyka w Belsku Dużym
oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Belsku Dużym. 
Dziękujemy Państwu za pomoc w realizowaniu testamentu
naszego Patrona, ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego
i niestrudzone wspieranie szkoły w dążeniu do wychowania młodego pokolenia
w duchu szacunku dla bohaterów naszej Ojczyzny.
 
 
K A L E N D A R I U M  W Y C I E C Z K I
 
17 maja 2015
Belsk Duży - Brześć - Bereza - Mereczowszczyzna - Kosów Poleski - Baranowicze
18 maja 2015
Baranowicze - Nieśwież - Kuropaty - Smoleńsk
19 maja 2015
Smoleńsk - Gniezdowo - Katyń - Smoleńsk - Mińsk - Baranowicze
20 maja 2015
Baranowicze - Zaosie - Świteź (jezioro)- Nowogródek - Niemen (rzeka) - Bieniakonie - Wilno
21 maja 2015
Wilno
22 maja 2015
Wilno - Lasy Ponarskie - Troki - Augustów - Belsk Duży
 
 
 
 
REFLEKSJE   UCZESTNIKÓW WYCIECZKI
 
 
 
SFM
 
 
 
Organizatorem wyjazdu było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Mazowsze".
Opiekę nad grupą z ramienia PTTK sprawowała p. Irena Łankiewicz.
Po Wilnie i Trokach oprowadzała nas p. Alina Obolewicz.
Mszę Świętą w Katyniu poprowadził ksiądz Vital Danilovich z Orszy na Białorusi.
 
 
Uczniami opiekowali się p. Edyta Sańpruch (kierownik wycieczki),
p. Małgorzata Domel, p. Dorota Jaworska, p. Tomasz Wesołowski.
 
Poczet Sztandarowy:
Kamil Nowak, Weronika Małachowska, Natalia Nieckuła
oraz Daniel Chmielewiec, Klaudia Jakubczak, Kinga Gałka.
 
Program patriotyczny w Katyniu:  
"Katyń" - Katarzyna
Łubińska, Aleksandra Dąbrowska i Zofia Mróz; "O Boże" - Natalia Nieckuła i Katarzyna Wesołowska;
"Modlitwa" - Julia Wróbel; pieśni - "Ostatni list" - Kamil Nowak; "Katyń" Jacka Kaczmarskiego -
p.Tomasz Wesołowski; "Modlitwa harcerska" - druhny
Katarzyna Łubińska, Aleksandra Dąbrowska, Zofia Mróz, Wiktoria Skonecka, Karolina Stępińska, Julia Maliszewska; "Taki kraj" i "Modlitwa o wschodzie słońca" - Małgorzata Smułkowska, Dominika Kowalczyk, Aneta Kruszewska, Katarzyna Kuźmierczyk, Weronika Biniszewska, Klaudia Jakubczak, Julia Maliszewska, Karolina Stępińska, Wiktoria Skonecka, Julia Wróbel, Natalia Nieckuła, Aleksandra Dąbrowska, Zofia Mróz, Katarzyna Łubińska, Katarzyna Wesołowska.
 
Recytacje w wybranych miejscach na Litwie i na Białorusi:  
Katarzyna Rudnicka, Patryk Macierzyński, Michał Skoniecki, Aneta Kruszewska (2), Katarzyna Byliniak, Klaudia Jakubczak, Julia Wróbel, Katarzyna Wesołowska, Weronika Małachowska, Martyna Legucka, Karolina Stępińska, Julia Maliszewska (2). 
 
Za przygotowanie Pocztu Sztandarowego i programu w Katyniu odpowiadała p. Edyta Sańpruch.
 
Zdjęcia: p. Dorota Jaworska, Weronika Małachowska, p. Małgorzata Domel,
Klaudia Jakubczak, Julia Maciejewska, Katarzyna Byliniak.
 
Filmowały: Julia Maliszewska, Martyna Legucka.
 
Kalendarium wycieczki sporządziła p. Dorota Jaworska.
 
 
Strona tytułowa     Imprezy 2014/2015