Lekcja przyrody w Modrzewinie.
Spotkanie z leśniczym,
p.Pawłem Michalczakiem.
 
20 października 2014
 
20 października 2014 r. pomimo początkowo niesprzyjającej pogody klasy III A i III D
wraz z opiekunkami p. Małgorzatą Domel (inicjatorką wycieczki) i p. Ewą Szewczyk
wybrały się do Rezerwatu Modrzewina.
Okazało się, że duża grupa uczniów nigdy wcześniej tam nie była.
Na miejscu spotkaliśmy leśniczego pana Pawła Michalczaka,
który oprowadził nas po ścieżce edukacyjnej rezerwatu
oraz opowiedział o pracy leśnika.
 
 
Rezerwat Modrzewina utworzono w 1959 r. Leży 1,5 km na północny zachód od wsi Belsk Duży.
Zajmuje powierzchnię 332,15 ha.
Ochroną objęto tu starodrzew lasu mieszanego, z bogatym stanowiskiem modrzewia polskiego.
Dominującym zespołem leśnym w rezerwacie jest grąd subkontynentalny.
Różnowiekowy drzewostan, z przewagą ponadstuletniego starodrzewu,
 tworzą tu głównie modrzew i dąb, z domieszką sosny. 
Dorodne modrzewie osiągają wysokość 40 m i średnicę pni 120 cm.
 W dolnej warstwie drzewostanu dominuje grab i buk, z domieszką lipy i porostu dębu.
W runie leśnym rosną m.in.: paprotnik kolczysty, widłak goździsty, wawrzynek wilczełyko,
 traganek szerokolistny, jaskier płomiennik, pięciornik chłonny,
 pierwiosnka lekarska, marzanka wonna i podkolan biały.

Na terenie rezerwatu okresowo gniazduje bocian czarny.

 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia - Weronika Małachowska

 

 

Strona tytułowa     Imprezy 2014/2015