Zakończenie roku szkolnego 2014/2015
 
26 czerwca 2015
 
O poranku uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, po której rozpoczęła się oficjalna część uroczystości prowadzona przez p. Konrada Sadowskiego. Po Hymnie Polski uczniowie klas trzecich przekazali Sztandar Szkoły młodszym kolegom. Pani Dyrektor Janina Pawełek powitała przybyłych gości i licznie zgromadzonych rodziców. Następnie krótko opowiedziała między innymi o osiągnięciach dzieci  i wynikach kwietniowego egzaminu.
Bezpośrednio po wystąpieniu Pani Dyrektor nastąpiło wręczenie nagród najlepszym (właściciele świadectw z czerwonym paskiem) i najwytrwalszym (100% frekwencji) uczniom.  Potem swoje świadectwa i zaświadczenia z wynikami egzaminu otrzymali uczniowie klas trzecich, których nazwiska odczytywał kolejno p. Bogusław Cieślak.
W kolejnym punkcie uroczystości nagrody odebrali triumfatorzy różnorodnych konkursów, w tym laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych (Ernest Matyjas, Zofia Mróz, Katarzyna Kander). Pamiątkowe książki wręczono też nauczycielom przygotowującym uczniów do udziału w konkursach - p. Ewie Pawełek i p. Krzysztofowi Wójcikowi.
Swoje wyróżnienia dla najaktywniejszych chłopców przekazali również reprezentanci Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym. 
Bardzo przyjemne chwile przeżyli rodzice najwybitniejszych uczniów, którzy z rąk Pani Dyrektor odebrali listy gratulacyjne.
Ze wzruszeniem pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę nauczycielkę języka rosyjskiego i historii, p. Joannę Bodych, która w naszym gimnazjum pracowała od początku jego istnienia.
Po wielu latach pięknej i owocnej współpracy oficjalnie pożegnano również zasłużonych dla szkoły rodziców - p. Krzysztofa Małachowskiego (przewodniczący Rady Rodziców oraz prezes naszego Klubu Kibica) oraz p. Andrzeja Adamczyka (przewodniczący Rady Gminy). 
Po zakończeniu części oficjalnej krótkie programy zaprezentowali kolejno uczniowie klas trzecich a następnie ich młodsi koledzy, którzy do piosenek dołączyli najlepsze życzenia i pamiątkowe maskotki dla absolwentów.
Po chwili Pani Dyrektor Janina Pawełek mosiężnym dzwonkiem dała sygnał do rozpoczęcia wakacji. W górę poszybowały birety i ... kolorowe baloniki.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* * *
Pani Dyrektor Janinie Pawełek przy wręczaniu nagród i świadectw
asystowały panie Natalia Łyjak, Małgorzata Domel i Ewa Augustowska.
Za nagłośnienie odpowiadał p. Tomasz Fliszkiewicz.
Hymn Polski na pianinie zagrał Michał Jasiorowski.
Oprawę muzyczną przygotowała p. Grażyna Drygiel-Mech.
Zdjęcia - p. Dorota Jaworska, p. Monika Małachowska

Strona tytułowa     Imprezy 2014/2015